Bringing our
Vietnam to you

Gần 20 năm hình thành và phát triển, SH Garden, được sáng lập bởi Sơn-Hà cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp gắn bó lâu năm, luôn không ngừng học hỏi, sáng tạo và mong muốn đem đến cho thực khách văn hoá ẩm thực Việt Nam qua nhiều thế hệ, từ các vùng miền Bắc - Trung - Nam, từ trong các gia đình Việt, và từ sự góp nhặt từng nét văn hoá đẹp trong cuộc sống con người Việt Nam.

Về chúng tôi

Thực phẩm tưoi sạch từ trang trại SH Garden. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những món ăn ngon đến tan chảy.
Thực phẩm tưoi sạch từ trang trại SH Garden. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những món ăn ngon đến tan chảy.
Thực phẩm tưoi sạch từ trang trại SH Garden. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những món ăn ngon đến tan chảy.
Thực phẩm tưoi sạch từ trang trại SH Garden. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những món ăn ngon đến tan chảy.
Thực phẩm tưoi sạch từ trang trại SH Garden. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những món ăn ngon đến tan chảy.
Thực phẩm tưoi sạch từ trang trại SH Garden. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những món ăn ngon đến tan chảy.
Nhân viên phục vụ chu đáo, nhã nhặn, duyên dáng trong tà áo dài, am hiểu truyền thống Việt hoà quyện cùng tiếng nhạc dân tộc hàng đêm là những yếu tố quan trọng của một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trọn vẹn mà SH Garden mong muốn được mang đến cho thực khách.
Nhân viên phục vụ chu đáo, nhã nhặn, duyên dáng trong tà áo dài, am hiểu truyền thống Việt hoà quyện cùng tiếng nhạc dân tộc hàng đêm là những yếu tố quan trọng của một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trọn vẹn mà SH Garden mong muốn được mang đến cho thực khách.
Nhân viên phục vụ chu đáo, nhã nhặn, duyên dáng trong tà áo dài, am hiểu truyền thống Việt hoà quyện cùng tiếng nhạc dân tộc hàng đêm là những yếu tố quan trọng của một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trọn vẹn mà SH Garden mong muốn được mang đến cho thực khách.
Nhân viên phục vụ chu đáo, nhã nhặn, duyên dáng trong tà áo dài, am hiểu truyền thống Việt hoà quyện cùng tiếng nhạc dân tộc hàng đêm là những yếu tố quan trọng của một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trọn vẹn mà SH Garden mong muốn được mang đến cho thực khách.
Nhân viên phục vụ chu đáo, nhã nhặn, duyên dáng trong tà áo dài, am hiểu truyền thống Việt hoà quyện cùng tiếng nhạc dân tộc hàng đêm là những yếu tố quan trọng của một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trọn vẹn mà SH Garden mong muốn được mang đến cho thực khách.